WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizujemy cykliczne weekendowe warsztaty dla dzieci i młodzieży, których celem jest promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Podczas dwudniowych warsztatów dzieci i młodzież mają okazję do rozwoju swojego potencjału poprzez trening, zabawę i naukę.

Trening aikido zachęca naszych podopiecznych do aktywnego trybu życia i dbania o zdrowie, a dzięki koncentracji na pracy własnej i braku współzawodnictwa, uczy systematyczności, dyscypliny
i rozwijania wewnętrznej motywacji do stawiania sobie celów i doskonalenia siebie. Realizacja wspólnych zadań (przygotowanie pokazu, przygotowanie do egzaminu) kształtuje umiejętność pracy
w zespole, uczy niesienia pomocy innym i odpowiedzialności za podjęte zobowiązanie.

Wspólna zabawa podczas warsztatów pomaga budować relacje i nawiązywać przyjaźnie, rozwija emocje i uczy funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki zabawie pobudza się wyobraźnia, rozwija kreatywność i elastyczność myślenia.

Warsztaty są również doskonałą okazją do nauki, dzieci i młodzież mają możliwość bliższego poznania innych kultur, tradycji i zwyczajów. Dzięki gościom, zapraszanym przez współpracujący w fundacją klub Wrocław Aikikai, nasi podopieczni zdobywają wiedzę nie tylko o kulturze i tradycjach Japonii, ale również o krajach takich jak Chile, Kenia, USA, Kazachstan, Ukraina, Rosja,  Austria, Francja, etc.